Vår företagsfilosofi

Vårt uppdrag är att vara ditt personliga stöd, rådgivare och garant vad gäller att bygga upp, förvalta och utveckla din verksamhet, din förmögenhet och din personliga tillvaro.

På så sätt skapar du det utrymme du önskar för att nå dina övergripande mål. Det må vara med ditt företag/din verksamhet, dina tillgångar, din personliga utveckling eller kommande generationsväxling.

Vi skräddarsyr en lösning som passar just dig, helt i syfte att skydda dina tillgångar och öka ditt välmående.

Vi hjälper dig att välja rätt väg och ta dig dit du vill!

Vår kompetens

Vi har arbetat i/med följande roller

Våra uppdrag

Linjechefer

 • VD
 • Finans, Ekonomi
 • Marknadsföring
 • Försäljning
 • Systemstöd, IT
 • HR/Personal
 • Produktion, Logistik

Konsulter

 • Affärsledning
 • Verksamhetsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Chefs- och ledarutveckling
 • Generationsskiften
 • Förändringshantering
 • Coachning ledare och team
Affärsutveckling 90%
Projektering & Projektledning 70%
Hitta finansieringslösningar vid fastighetsaffärer 95%
Skapa förutsättningar för framgång 85%

Vårt Team

Jonas Norell
Affärsutveckling

Johan Utterberg
Finansiering


Top